RSS

Eredmény: ‘Húsz éves a nagybajomi Gyermekekért Alapítvány’

Húsz éves a nagybajomi „Gyermekekért „ Alapítvány

NAGYBAJOMfigyelő:
2012. február 2. Írta: Gerse Imréné

Az alapítvány létrehozását az MDF Nagybajomi Szervezete 1991. augusztus 29-én Alapítványi Felhívás című körlevelében kezdeményezte. A tagság felhatalmazta Kiss Zoltánt, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat elvégezze.
A felhíváshoz csatlakozott:
Általános Iskola Nagybajom, Kossuth u. 10 ÁFÉSZ Nagybajom, Fő u. 45
Takarékszövetkezet Nagybajom, Fő u. 109-111.

Önkormányzat Képviselő- testülete Nagybajom, Fő u. 40.
Horváth Teréz Nagybajom, Fő u. 199.

Tibol László – az iskola igazgatója – a további feladatok lebonyolításával Czeferner Józsefnét – az iskola gazdasági igazgatóját – és Kiss Zoltán általános iskolai tanárt kérte fel.
1992 január 7-én az alapítók elfogadták és aláírták az alapító okiratot.

Az alapítvány célja:
Az általános iskolás gyermekek neveléséhez, oktatásához – számítógépes ismeretek elsajátításához- szükséges anyagi alapok kiegészítése, tehetséges tanulók támogatása.

Az alapítvány kezelő szerve az 5 fős kuratórium.
Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli.

A kuratórium eddigi elnökei:Czeferner Józsefné, Baloghné Pozder Veronika, Ács-Gergely Andrásné, Törő Krisztina, Hegedüsné Kóró Ágnes, Gerse Imréné
Tagjai:
Tibol László, Horváth Teréz, Valkó Józsefné, Ács Atilla, Gerse Imréné, Kiss József, Ács-Gergely Andrásné, Dömötör Sándor, nagy Zoltánné, Szerencsés Istvánné.

A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, de a tevékenységük során felmerülő költségeket az Alapítvány megtéríti. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal ülésezik.A kuratórium gondoskodik – az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelően – a támogatások felhasználásáról.
Az elmúlt 20 év alatt az alapítók és a – zömmel- nagybajomi cégek, vállalkozók, magánszemélyek 27 millió 500 erer Ft-tal támogatták az Alapítványt.
Az első 7 és az utolsó 3 évet leszámítva ez több mint 1 millió Ft-ot jelentett évente.

Az adományozók évente ennyivel járultak hozzá a nagybajomi általános iskolás gyermekek testi lelki, szellemi fejlődéséhez.

A támogatásokat pályázatok útján nyerhetik el a tanulók, osztályközösségek, tanulócsoportok.

Az Alapítvány céljait figyelembe véve évente rendszeres támogatástv kapnak:
Tanév végén azok a tanulók, akik képességeiknek megfelelően jól teljesítettek tanulásban, sportban, közösségi életben
Csokonai-napokon rendezett versenyeken helyezést elért tanulók. A sportélet minden területén működő tehetséges csoportok (gyermeklabdarúgás, röplabda, ugrókötél).
Az erdei iskola programján részt vevő 6. osztályos tanulók.
Reméljük, ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink megtanulják tisztelni és szeretni a természet szépségét, és ráébrednek a környezetvédelem fontosságára.
Minden évben jutalmazzuk a farsangi bálon legötletesebb jelmezbe öltözött ossztályokat.

Nagy örömmel támogatjuk testvérvárosaink kapcsolatait elmélyítő kirándulásokat. (Gyergyószárhegy, Schortens)

Szívesen támogatjuk a hazai kirándulásokat is, hiszen ez a hazaszeretetre nevelés nagyon fontos eszköze.
A rendszeres kérelmeken kívül gyakran érkeznek alkalmi pályázatok is, pl.: iskolai versenyek, tömegsport, gyermeknap, szakkörök, játszóházak költségeinek támogatására.

Minden pályázatot megpróbálunk érdemben támogatni, ha az nem ellentétes az alapítvány célkitűzéseivel, és rendelkezünk hozzá anyagi forrással is.Természetesen az alapítvány nem működne támogatók nélkül.Köszönettel tartozunk az iskola nevelőinek és diákjainak is, hiszen a Csokonai-est tartalmas produkcióival – szülőkön keresztül – ők is adományozókká váltak.Biztosak vagyunk abban, hogy valamennyien nemes célt támogatnak.
Aki gyermekeinek boldogulását segíti, az városunk jövőjét építi. Ezután is várjuk odaadó felajánlásaikat, anyagi segítségüket.

Az alapítvány számlaszáma:11743143-20000143
Adószáma: 19195513-1-14

Akik az elmúlt 20 év során befizetéseikkel a nagybajomi „Gyermekekért” Alapítványt támogatták (a névsor nem tartalmazza az adójuk 1%-át az Alapítvány számára felajánlókat):

Agrárgazdasági Zrt, Albertus János, Albertus József,  Általános iskola tanulóközössége Nagybajom, Adrosics Zoltán, Ács-Gergely András, Ács-Gergely Andrásné, Ács-Gergely Róbert, ÁFÉSZ, Babai Tamásné, Bakonyi Lajos, Ballér Jánosné, BALO Kft, Balogh József, Balogh Zsolt, Baloghné Szabó Ibolya, Bán Csabáné, Dr. Benus József, Bek László, Bek Rózsa, BOBO Kft, Bodri József, Bogdán János, Bognár Jánosné, Borbás László, BORONKA 2001 Kft, Buborék Bár, Bujbáczi Józsefné, Bunovácz Istvánné, Büki Béláné, Büki Imre, Czebei Gyula, Czebei Zoltánné, Czeferner József, Czeferner Józsefné, CZEFI Bt, Csermann-né Hober Erika, Csordás József, Dalovics Zsolt, Deák Varga József, Diákönkormányzat, Domján László, Dömötör Katalin, Dömötör Sándor, Ifj. Dömötör Sándor, Dömötör Sándorné, Erdei Sándor, Europa Pék Kft, Fajcsiné Sturm Ilona, Farkas László, Farkasné Zsobrák Ilona, Fekete Lajos, Fenyvesi József, FOCUS TRADE Kft, Galba József, Galba Józsefné, Galba Róbert, Garzó Józsefné, Gerse György, Gerse Imre, Gerse Imréné, Gönc Zsolt, Gyergyószárhegy Önkormányzata, Gyermek –és Ifjúsági Sportminisztérium, Gyermekotthon dolgozói, György D. József, György D. Sándor, Gyurkó János, Hegedüsné Kóró Ágnes, Horváth Éva, Horváth János, Horváth Józsefné, Horváth M István, Horváth Teréz, Horváth V. Zoltán, Ifj. Horváth V.Zoltán, Horváth Zoltán, Horváthné Kovács Ildikó, Horváthné Vancsura Ágota, Hujber Tamás, Huszár István, 5-ös Hárs Bt, Ifjúsági kör, Illlés Sándor, J.T. Ruhaipari Kft, Jusztusz Jakab, Kálmán Zoltán, Kányási László, Kaszás Kereskedelmi Kft, Király László, Király Lászlóné, Kiss Ágota, Kiss Anett Katalin, Kiss János, Kiss József, Kiss Lászlóné, Kiss Zoltán, Dr. Kocsis Gabriella, Kolunbán Ervinné, Dr. Kovács Józsefné, Kovács Ferencné, Kovács János, Kovács Zoltán, Kovácsné Horváth Mária, Kuckó János, Lancsák Sándorné, Lasán Tibor, Lovász Henriett, Major Tibor, Matyók János, MDF helyi szervezete, Meló Sándor, Ifj. Meló Sándor, METABOX Kft, Mezőfi Attila, NAFA Kft, Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné, Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagypál Olga, Nagypálné Tóth Mária, Nedevisc és Társa, Nedevics László, Nemesné Leiti Magdolna, Németh Gábor, Országgyűlés, OXO Kft, Palicskóné, PANNON OBST Kft, Papp Lajos, Patak Vendéglő, Pedagógusok, Pintér Zoltán, Pirka János, Pirka Lászlóné, Póth Gábor, Pozder Veronika, Rácz Jánosné, Dr Roth Erich, Rorth Erich, SÁFI KER Kft, SEFAG zrt. Nagybajomi Erdészete, Septe József, Septei Ildikó, Simon László, Somogy Megyei Önkormányzatt, Szabó Ernő, Szabó Ernőné, Szabó Péter, Szabó Tamás, Szabó Tamásné, Szaka László, Székelyi András, Szláveczné Kovács Krisztina, Szőke Attila, Sztracsek Ferenc, Szűcs Ferencné, Szülői Munkaközösség Nagybajom, Takarékszövetkezet Nagybajom Vidéke, Tálas Sándor, Tibol László, Tibol Lászlóné, Toldi János, Tóth Attila, Tóth József, TRIVERNET Bt, Üzemanyagkút Kft. Nagybajom, Valkó Józsefné, Vámosi Zsolt, Várhegyi Éva, Vass Attila, Vasvári János, Vasvári Jánosné, Vörös Józsefné, Zsoldos Márta Piroska.

Gerse Imréné a kuratórium elnöke

A cikk megjelent a Csokonai Hírharang II. évfolyam 1. különszámában.
Első része elhangzott a 2012. január 27-én tartott Alapítványi esten.

Kapcsolódó írások:

https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/01/03/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany/
Írta: Kiss Zoltán
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Gerse Imréné
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/10-ev-a-gyermekekert-alapitvany-kuratoriumaban/
Írta: Ifj. Dömötör Sándor
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/03/gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Törő Krisztina

 
3 hozzászólás

Szerző: be 2012. február 2. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: , , , , , , ,

Húsz éves a nagybajomi Gyermekekért Alapítvány

NAGYBAJOMfigyelő:
2012. január 3. Írta: Kiss Zoltán

A kezdetek
A rendszerváltás időszakában Nagybajomban hat politikai szervezet működött.
(Forrás: HELYI ÖNKOMÁNYZATI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS jegyzőkönyvei 1990 szeptember 30.:


https://www.dropbox.com/s/6yksz007vecdii3/V%C3%A1laszt%C3%A1s_k%C3%A9pvisel%C5%91k_1990.doc?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9k91bjkoqinedrs/V%C3%A1laszt%C3%A1s_k%C3%A9pvisel%C5%91k2_1990.doc?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ba9urwezrbbldix/V%C3%A1laszt%C3%A1s_polg%C3%A1rmester_1990.doc?dl=0

A Gyermekekért Alapítványt az MDF Nagybajomi Szervezete kezdeményezte.
Ezzel kapcsolatban a Szervezet megbízott, hogy az Alapítvány létrehozásával kapcsolatos teendőket lássam el.
1991. augusztus 29-én Alapítványi Felhívás című körlevelében kezdeményeztük, az Alapítvány létrehozását, melyet a Szervezet minden tagja támogatott.
(Forrás:

https://www.dropbox.com/s/cg9hhvk38td8s0n/Alap%C3%ADtv%C3%A1nyi%20felh%C3%ADv%C3%A1s.doc?dl=0

Emlékeim szerint a nagybajomi szervezet tagjai: Balogh József, Deák Varga József, Gerse Imre, Gerse Imréné, Hujber Tamás, Király László, Kiss Zoltán, Kovácsné Horváth Mária, Nagy Zoltán, Nagypál Tiborné, Nemesné Leiti Magdolna, Nyíri Izabella, Vasvári Jánosné. Szinte minden ülésünkön jelen volt Nagy Zoltánné, aki később lépett tagjaink közé György Dávid Józseffel, Major Tiborral, Nemes Jakabbal együtt. Az alakulás után Nagypál Tiborné nem vett részt a szervezet munkájában, Nyíri Izabella elköltözött Nagybajomból.
A szervezetnek háromtagú vezetősége volt: Gerse Imréné, Kiss Zoltán és Nagy Zoltán.

Az Alapítvány létrehozásának ötletét az MDF Lakiteleki Szervezetének felhívása adta, melyben kérték, hogy anyagilag támogassuk a Lakitelek Alapítványt.
Az MDF szervezet működéséhez állami támogatást kapott, illetve tagjaitól tagsági díjat szedett. Takarékosan gazdálkodva így gyűlt össze az az összeg, melyet az alapítvány létrehozására felajánlott. Úgy gondolom, és akkor valamennyien úgy gondoltuk, hogy az általános iskolák fenntartásának feladata állami feladat, melyet a törvénykező azóta az önkormányzatok kötelező feladatává tett, de az ellátandó feladatokat az állam törvényi és rendeleti úton szabályozza. Végrehajtása az önkormányzatok törvényi kötelezettsége, a törvényszegés pedig jogkövetkezményekkel járhat. Úgy gondolom, és úgy gondoltuk, hogy mint eddig is, ezután is az állam garanciát vállal az általános iskolás korúak teljes körű oktatásáért és neveléséért, ezért  a Gyermekekéért Alapítványt  az alapítvány kezdeményezői nem szánták semmiféle „védőhálónak” senki számára, hanem csakis többletjuttatásnak, melyet a tehetség kap elismerésként, illetve tehetsége kibontakoztatása érdekében.

Az MDF Nagybajomi Szervezete felhívásához csatlakozott az
Álalános Iskola Nagybajom,
ÁFÉSZ Nagybajom,
Takarékszövetkezet Nagybajom,
Önkormányzat Képviselőtestülete Nagybajom és
Horváth Teréz Nagybajom.

AZ ÁFÉSZ ig. elnöke kikötötte, hogy csak akkor csatlakozik az alapítók közé, ha az alapító okirat tartalmazza a számítógépes ismeretek elsajátításához szükséges anyagi alapok bővítését is. Egyéb észrevétel nem érkezett.

Tibol László – az akkori igazgató – felkérte az iskola gazdasági vezetőjét és engem, hogy egyeztessünk az alapító okirat tartalmáról és megkérte a gazdasági vezetőt, hogy nézzen utána a törvényi feltételeknek és jegyeztesse be az alapítványt. Az egyeztetés során nekem csak az volt a feltételem, hogy az alapító okirat tartalmazza az Alapítványi Felhívásban foglaltakat.
A gazdasági vezető az alapítvány alakuló ülését 1992. január 7-re tűzte ki, ahol az alapítók elfogadták az Alapító okiratot:

https://www.dropbox.com/s/5psgjo49etnp1c7/Alap%C3%ADtv%C3%A1nyi%20alap%C3%ADt%C3%B3%20ok%C3%ADrat.doc?dl=0


Mivel az okirat egyes pontjaival nem értettem egyet, de az alapítással igen, az okiratot aláírtam és bejelentettem, hogy az alapítvány munkájában, sem mint az alapítók képviselője, sem mint kuratóriumi tag nem kívánok részt venni. Bejelentettem, hogy az MDF Nagybajomi Szervezetét Gerse Imréné képviseli. Kértem az alapítókat, hogy az alapítvány céljain az Alapítványi Felhívásban javasoltak szerint változtassanak.
Ezt a változtatást az Alapítók és a Kuratóriummal való egyetértésben a bíróságon bejegyeztették.
(Forrás:

https://www.dropbox.com/s/e5ydkcqpla5gq7w/Alap%C3%ADtv%C3%A1ny%202.Az%20okirat%20els%C5%91%20oldala.doc?dl=0

A köztudatban a Gyermekért Alapítvány létrehozása óta a nagybajomi tehetséges gyerekeket támogatja. Ennek a tudatnak az erősítésében az iskola eddigi minden igazgatója mindig mindent megtett.

Nagybajomban kevés olyan ember van, aki nem támogatta anyagilag az Alapítványt. Ha mással nem, adójának 1%-kával. Köszönet ezért a munkahelyi vezetőknek, akik felhívták erre a figyelmet, de elsősorban azoknak, akik segítették elkészíteni az adóbevallásokat.
Kérem tegyék meg ezt ezután is:
Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19195513-1-14
Banksz.: 11743143-20000143

Kiss Zoltán
a Gyermekekért Alapítvány egyik kezdeményezője

A Gyermekekért Alapítvány jelenlegi kuratóriuma:
a kuratórium elnöke: Gerse Imréné nyugdíjas pedagógus,
tagjai:Zsoldos Márta Piroska a NÁMK igazgatója,
Kiss József az ÁFÉSZ Nagybajom ig. elnöke,
Nagy Zoltánné,
Szerencsés Istvánné.

Forrás: Gerse Imréné

Kapcsolódó anyag:
Nagybajomi alapítványok

Alapítványi Est 2012. január 27.

Kapcsolódó írások:

https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/01/03/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany/
Írta: Kiss Zoltán
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Gerse Imréné
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/10-ev-a-gyermekekert-alapitvany-kuratoriumaban/
Írta: Ifj. Dömötör Sándor
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/03/gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Törő Krisztina

 
4 hozzászólás

Szerző: be 2012. január 3. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: , , , ,

Nagybajomi alapítványok

NAGYBAJOMfigyelő:
2010. március 4. Frissítve: 2016. február 21.

A kimutatás a 2016. január 1-jén hatályos jogszabályoknak megfelelően a kiemelt költségvetési előirányzat, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletében szereplő bevett egyházak technikai számát és nevét tartalmazza ABC sorrendben.

A 2016. rendelkező évre regisztrált szja 1%-os kedvezményezettek
NAGYBAJOM>>>

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (15EGYSZA)>>>

Régi bejegyzések

Az adóbevallás során ebben az évben is lehetőség van a személyi jövedelemadó 1+1%-át felajánlani egy civil szervezet és egy történelmi egyház részére.

Közöljük (kezdőbetű szerinti sorrendben) azoknak a civil szervezeteknek a listáját adószámukkal együtt, akik Nagybajomban végzik tevékenységüket, és jogosultak az SZJA 1%-ának fogadására.

Kérjük, használja ki a lehetőséget, és támogassa a nagybajomi civil szervezeteket és a Nagybajomban működő történelmi egyházakat!

A 2016-os FRISS INFORMÁCIÓKAT A CIKK ELEJÉN LEVŐ HIVATKOZÁSOK (PIROSSAL SZEDVE ALÁHÚZVA) TARTALMAZZÁK!!!

2 db A4-es lapra nyomtatható
kézzel kitölthető
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
az adó 1+1 százalékáról

Történelmi egyházak, amelyeknek Nagybajomban egyházközségük van:

  • Magyar Katolikus Egyház
    Technikai szám: 0011
  • Magyarországi Református Egyház
    Technikai szám: 0066

Zárt alapítvány:

  • Gyergyai Alapítvány

Nagybajom település első, ma is működő alapítványa a Gyergyai Alapítvány: zárt alapítvány.
Az alapítványt Gyergyai Albert hozta létre. Gondozója a NMNK tagintézménye a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola  magyar szakmai munkaközössége, mely évente pályázatot ír ki az iskola tanulóinak. A pályázók képességeikhez mérten irodalmi alkotást hoznak létre, mely szülőföldjükről, családjukról szól. Az alkotásokat a munkaközösség tagjai bírálják el. A győztes alkotást, alkotásokat a díjazottak egy albumba másolják, melyet az iskola őriz. A díjazottak a Gyergyai Albert által felajánlott 10 ezer forint egy évi kamatát kapják.
Az alapítvány díjait Nagybajom első nyitott alapítványa a Gyermekekért Alapítvány egészíti ki.
Az alapítvány egyik nyertese az országosan is ismert színművész Ivancsics Ilona.

Összeállította: Kiss Zoltán

 
21 hozzászólás

Szerző: be 1990. március 4. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: ,

Visszaemlékezés

NAGYBAJOMfigyelő:
2014. május 31.

Matematika – fizika – műszaki szakos általános iskolai tanár végzettségem van. Huszonkilenc évig dolgoztam a nagybajomi iskolában. Matematikát, kémiát, fizikát, mezőgazdasági ismereteket, technikát tanítottam. Kilenc évig voltam az iskola igazgatóhelyettese, majd nyugdíjazásomig a matematika munkaközösség vezetője. Egy ideig, a területi munkaügyi döntőbizottság elnöke voltam, valamint az iskolai tűzrendészeti felelőseként is tevékenykedtem (Karádi István halálától nyugdíjazásomig).

Az iskolának története során mindig megvoltak a meghatározó tanáregyéniségei. Nem feledkezhetünk meg a gyermekközösséget formáló Lőczi házaspárról, Karádi Pistáról, vezetésükkel a gyermekek felejthetetlen élményekhez jutottak. Meg kell említenem Ihász Laci kollégánkat, aki már a régi (Kossuth L u. 1.) iskolában saját-kezűleg olyan fizika-kémia szaktantermet hozott létre, ami nem csak a megyében, hanem országosan is egyedülálló volt, a tanulói munkahelyekre vitt változtatható kisfeszültségű egyen és váltóáramával, három választási lehetőséget adó tanári asztalnál lévő kijelző rendszerével. A régi és az új iskolában is ő alakította ki az osztálytermekben szóló hangosbeszélőt, csengetést. Az ő közreműködésével működött az első iskolarádió.
Már ettől az időponttól kezdve az iskola befogadó iskola volt, melynek nem csak kisegítő osztályai fogadtak beiskolázási körzetükből tanulókat, hanem az általános iskola osztályai körzeten kívüli tanulókat is. Ennek feltétele pedig az volt, hogy az átlagosnál jobb képességű tanulóknak is megvoltak a maguk tehetséggondozó szakkörei, előkészítői. Az igazgatók mindent elkövettek annak érdekében, hogy a tanulók differenciált oktatásban részesüljenek, ezáltal kielégítve a szülők igényeit is.
Beindítottuk a felméréseken alapuló, átjárható, differenciált osztályokat (jó, közepes és gyenge osztályokkal). Két ilyen osztálycsoport végzett az iskolában. Majd Frezik Tibor megbízott igazgató biztatására az eredeti osztálycsoportok megtartása mellett osztályokon átívelő felmérésen alapuló, átjárható, differenciált csoportokat hoztunk létre nyelvi (idegen, magyar) tantárgyakból és matematikából. Ezek a csoportok, amikor nyugdíjba kerültem (2005) még működtek. A felmerülő igényeket kielégítve, megakadályozva azt, hogy a szülők a tanulókat kaposvári iskolákba írassák.

Hosszú évek alatt az iskolában létrejött egy iskola elveit figyelembe vevő egységes nevelői közösség, melynek megvolt a külső és belső ereje ahhoz, hogy ellentéteit félretéve nevelési elképzeléseit összefogva megvalósítsa. A megvalósításban kedvező volt a történelmi helyzet is (a rendszerváltás).
Itt kell megemlékeznem Tibol Lászlóról – Laciról, mert kollégáinak Laci volt, tanítványainak pedig Laci bácsi.
Laci kimondottan közösségi ember volt, elismert művész, megbecsült tanár, megyei szakfelügyelő.
Jól focizott, a Pap Jenő által évtizedekig vezetett felnőtt énekkarnak oszlopos tagja, a faluban szinte minden közösségi rendezvénynek résztvevője. Jellemző, hogy művész létére saját kezűleg díszítette szilveszterre a Patak vendéglőt. Nem hagyta, hogy a végzős osztályok a tablót drága pénzen készíttessék, maga készítette, sokszor még a keretet is adva a tablóhoz.
Saját kárára is önzetlen volt. Mindig az iskola, a gyerekek érdekeit nézte. Mindezt a szülők és gyerekek is érezték.
Az 1990-es önkormányzati választásokkor, mint képviselő-testületi tag, a választók több mint 50%-a bizalmát élvezte. Egy szavába került volna, hogy a község polgármestere legyen. Önzőek voltunk, mi nem akartuk, mert azt szerettük volna, hogy az iskola igazgatója legyen. Hetekig tartott, míg erről meggyőztük.
Vezetőként is közösségi ember maradt. Vallotta: „egyedül nem megy” Ha nem is úgy, ahogy ő azt várta volna, de a közösség melléállt.
Hagyományokat teremtett. Az ő idejére tehető a diákröplabda felvirágzása, a „Gyermekekért alapítvány” elindítása. Városi hagyományokat ébresztett és ápolt a Csokonai-napok elindításával és rendszeres megszervezésével.
Munkáját a közösség érdekébe vállalt áldozatnak tekintettem. Örülök, hogy testületének tagja lehettem.

Kiss Zoltán

Kapcsolódó írások:

25 éves évforduló (röplabda)

Húsz éves a nagybajomi Gyermekekért Alapítvány

Egy már kívülálló a Csokonai-napok programjáról

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2014. május 31. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: , ,

Csokonai Hírharang – első három szám

NAGYBAJOMfigyelő:
2012. szeptember 2.

Egy idő óta az interneten is olvasható a NÁMK új lapja a Csokonai Hírharang első három száma (a NÁMK  honlapjáról)

II. évfolyam,
2.szám
(Megjelent valamikor 2012.május végén,vagy június elején)

Tartalomból:

Szemléletformáló  iskolai  „Zöld napok” Nagybajomban –  Erdei iskola: 1. „Madárlátta suli Sziágyon” Ács-Kocsis Dominika, 6.b. – 2. Erdei iskola Laki Dominika 6.a. – Gyermeknap, program – Közérdekű információk – Pedagógusnapi köszöntő – Meghívó a Trianon emlékkőhöz.
A lezajlott programok fotókkal vannak illusztrálva.

II. évfolyam,
1. szám
(Megjelent valamikor 2012. januárjában)

Tartalomból:

Húsz éves a nagybajomi „Gyermekekért” alapítvány Gerse Imréné, az alapítvány jelenlegi elnöke – Az alapítványhoz is kapcsolható fotók az iskola életéből – „Gyermekekért  Alapítvány” Törő Krisztína az alapítvány egykori elnöke – 10 év a „Gyermekekért Alapítvány kuratóriumában Dömötör Sándor, az iskola régebbi igazgatója, alapítványi tag – Alapítványi támogatók névsora – 20 éves a „gyermekekért” Alapítvány Meghívó.

A Csokonai Hírharang e számához kapcsolódó cikk, mely megjelent a Nagybajom Figyelőben 2012. január 3-án.
http://nagybajomfigyelo.freeblog.hu/archives/2012/01/03/Hsz_ves_a_nagybajomi_Gyermekekrt_Alaptvny/

I. évfolyam
1. szám
(Megjelent valamikor 2011. decemberében)

Tartalomból:

Decemberi ünnepkör – Iskolánk esemény naptára 2011. szept. 5-től dec.. 21-ig – Versenyeredményeink – Iskolánk új dolgozói – Öko-projektünk – Egeszségnap – Meghírdetett pályázataink – Mizu’, avagy a DÖK-láda rejtelmei.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. szeptember 2. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: , , ,

10 év a „Gyermekekért” Alapítvány kuratóriumában

NAGYBAJOMfigyelő:
2012. február 2. Irta: Ifj.Dömötör Sándor

Örömteli és megtisztelő feladat volt igazgatóként részt venni a „Gyermekekért” Alapítvány munkájában.

Köszönet és dicséret illeti azokat a személyeket, akik kitalálták és létrehozták.

A húsz éves évforduló is mutatja, hogy szinte az elsők között, még jóval az alapítványi divathullám előtt történt mindez.

Az iskola, a gyerekek életében meghatározó és fontos tényező az alapítvány. Programok, rendezvények sokaságának finanszírozása, kiemelkedő teljesítmények jutalmazása és ösztönzése köthető hozzá. Az elmúlt két évtizedben számtalanszor segítette az oktatás, a tehetséggondozás tárgyi feltételeinek jobbítását. Gondoljunk csak az alapítvány fő célkitűzései között is szereplő számítástechnikai oktatás feltételeire. Az állami és uniós pályázati forrásokat megelőzően a nagybajomi iskolában a korszerű informatikai oktatás feltételeit teljes egészében a „Gyermekekért” Alapítvány biztosította.

Pedagógusként azt gondolom, hogy a pozitív élmények, a mindennapok monotóniájából kiemelkedő színes események nagyon fontosak a gyerekek számára. Ezek azok az élmények, amikre évtizedek múlva is emlékeznek.

A „Gyermekekért” Alapítvány évről-évre hozzájárul ehhez, támogatásának köszönhetően számtalan csillogó szempár bizonyítja mindig, hogy az adakozók önzetlensége célba ért.

Igazgatóként eltöltött tíz év során nagyon sokszor támaszkodhattam az alapítványra és annak kuratóriumára, amelyért nagyon hálás vagyok mindenkinek.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a kuratórium tagjai és elnökei sohasem ölbe tett kézzel várták a támogatásokat, minden egyes forintért együtt és külön-külön is sokat dolgoztunk. Sokszor ténylegesen fizikálisan, máskor az ismeretségi és kapcsolatrendszert, valamint a pályázati kereteket mozgósítva és felhasználva.

Nehezen tudok kiemelni és rangsorolni az alapítvány életéből eseményeket, támogatásokat. Mindegyik fontos és összegtől függetlenül, mindegyik támogatás hasznos volt. Éppen akkor, valakinek vagy valakiknek nélkülözhetetlen segítséget nyújtott.

Az alapítvány által felkaroltak közül a jelentősebbek között tudhatjuk a már említett számítástechnikai fejlesztéseket, a tanév végi, jutalmazásokat, a „Jó tanuló, jó sportoló” díjjal együtt. Továbbá a diáksport és a nemzetközi kapcsolatok szponzorálását.

Évről évre az alapítvány százezreket költ a gyerekek tanév végi jutalmazására. Mindenki tudja, hogy a pozitív elismeréseknek hozadéka van, újabb jó és kiemelkedő teljesítmény. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az alapítvány ezt felvállalta.

(Sajnos az utóbbi években a tanév végi elismeréseket már csak a „Gyermekekért” Alapítvány támogatásával biztosítja az iskola, költségvetési forrás ugyanis nincs hozzá.)

Az alapítvány anyagi támogatása kellett ahhoz többször is, hogy egy-egy tehetséges sportoló el tudjon menni nyári edzőtáborba, vagy részt tudjanak venni tanulók tehetséggondozó programokon, táborokon.

A labdarúgók, röplabdázók, kötélugrók hazai és nemzetközi versenyeken való részvételéhez nyújtott rendszeres segítséget a kuratórium. A röplabdások és a kötélugrók diákolimpiai bajnoki címeihez az alapítvány is hozzájárult.

Fontos szerepet vállalt az alapítvány abban is, hogy támogatta a határon túli magyarlakta vidékek és történelmi, irodalmi emlékek megismerését, a Gyergyószárheggyel való testvértelepülési kapcsolat erősítését.

Ha érzelmileg más is, de legalább ilyen fontos volt a nyelvtanulást és a környezettudatos szemléletet biztosító németországi látogatások segítése.

Szeretnék köszönetet mondani az iskola gazdasági vezetőinek, akik jelentős társadalmi munkával segítették az alapítvány könyvelését, adminisztrációját.

A két évtized bizonyítja a „Gyermekekért” Alapítvány létjogosultságát, szükségét és az iránta érzett bizalmat.

Köszönetemet fejezem ki minden eddigi támogatónak és arra kérek és biztatok mindenkit, hogy lehetőségei szerint továbbra is segítse a nagybajomi „Gyermekekért” Alapítvány munkáját.

Nagybajom, 2012. január 20.
Dömötör Sándor

A cikk megjelent a Csokonai Hírharang II. évfolyam 1. különszámában.

Kapcsolódó írások:

https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/01/03/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany/
Írta: Kiss Zoltán
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/husz-eves-a-nagybajomi-gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Gerse Imréné
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/02/10-ev-a-gyermekekert-alapitvany-kuratoriumaban/
Írta: Ifj. Dömötör Sándor
https://nagybajomfigyelo.wordpress.com/2012/02/03/gyermekekert-alapitvany-2/
Írta: Törő Krisztina

 
3 hozzászólás

Szerző: be 2012. február 2. hüvelyk Uncategorized

 

Címkék: